OFFICIAL NOTICES AND STATUTORY INFORMATION

On this page we will publish various notices and information that we are required to make public which do not have a natural home elsewhere on the site.

The Town Council is required to publish the following information about members:

Annual Accounts 2020-2021

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations (as amended) requires that by 30 September 2021, Beaumaris Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council's website.  However, the accounts are published before the conclusion of the audit.  Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15(5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Tref Beaumaris gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffrediniol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor.  Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'r archwiliad ddod i ben.  Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.


Accounting StatementsAnnual Accounts 2019-2020

Annual Accounts 2018-2019

Accounting Statements 2018-19.pdf Accounting Statements 2018-19.pdf
Size : 3089.302 Kb
Type : pdf

Annual Accounts 2017-2018


Once the accounts have been audited and certified The Town Council are required to publish the following:

Click on the links above to view the documents 


The Town Council is also required to publish the following information about members:


Annual Accounts 2016-2017

Once the accounts have been audited and certified The Town Council are required to publish the following:

Click on the links above to view the documents.


The Town Council is also required to publish the following information about members:

Annual Accounts 2015-2016

Once the accounts have been audited and certified The Town Council are required to publish the following:

Click on the links above to view the documents.


The Town Council is also required to publish the following information about members:

Annual Accounts 2014-2015

Once the accounts have been audited and certified The Town Council are required to publish the following:

Click on the links above to view the documents.

Annual Accounts 2013-2014

Once the accounts have been audited and certifiedThe Town Council are required to publish the following:

Click on the links above to view the documents.